SMS půjčka ihned v kostce

Jak funguje SMS půjčka?

  • SMS půjčka vám zajistí peníze do hodiny na účtě
  • následně je vyplněn kontaktní formulář
  • vše lze vyřídít pomocí SMS a internetu
Online kontakt
SMS půjčka ihned na účet
  • Nepůjčujte si částku vyšší než je nutné do výplaty
  • Nepůjčujte si, pokud si nejste jisti, že budete moci peníze splatit
  • Řešení svých problémů neodkládejte
  • Kontaktní formulář

Soutěž o luxusní vůni

Pravidla jsou jednoduchá

Je to skutečně velmi jednoduché. Stačí odpovědět na následující otázku a vyčkat, zda právě Vás vylosujeme a vyhrajete luxusní vůni Chanel No.5 100 ml v hodnotě 3000 Kč. Své odpovědi zasílejte na e-mail smspujckaihned@seznam.cz.

Otázka: Jak se jmenuje naše půjčka?

  • a) SMS půjčka ihned
  • b) Bankovní půjčka
  • c) Půjčka od soukromé osoby

Nápovědu najdete na stránce http://smspujcka-ihned.cz/. Své odpovědi zasílejte do 7.12.2014. Zasláním odpovědi potvrzujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Chanel

1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je portál smspujcka-ihned.cz.

2. Doba trvání soutěže

Soutěž trvá od 7.11.2014 do 7.12.2014.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci portálu http://smspujcka-ihned.cz/ a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. v případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že smspujcka-ihned.cz zjistí nebo budou mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. smspujcka-ihned.cz si vyhrazují právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je založena na soutěžním principu vědomostní soutěže s tím, že vyhrávají správné odpovědi, které byly pořadateli soutěže doručeny v době trvání soutěže. Na soutěžní otázku lze odpovědět pouze prostřednictvím emailové pošty.

K soutěžní otázce existuje nápověda na stránkách http://smspujcka-ihned.cz/.

Výhru získá jeden vylosovaný Účastník se správnou odpovědí. Každý Účastník může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou. v soutěži bude udělena tato výhra: Chanel vůně

Výherce bude o výhře informován telefonicky nebo e-mailem po vyhodnocení soutěže, nejdéle do 20.12.2014. Výhra mu pak bude zaslána poštou. Pokud Účastník zásilku nepřevezme a bude vrácena, ztrácí Účastník na výhru nárok.

5. Práva a povinnosti smspujcka-ihned.cz

Portál smspujcka-ihned.cz si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Portál smspujcka-ihned.cz si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Portál smspujcka-ihned.cz je rovněž oprávněn soutěž dle svého uvážení prodloužit. Portál smspujcka-ihned.cz si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazují právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají portálu smspujcka-ihned.cz.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla portálu smspujcka-ihned.cz, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případné předání ceny. Portál smspujcka-ihned.cz je dále oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou let od jejich poskytnutí. Dále Účastník souhlasí, aby jej portál smspujcka-ihned.cz informoval (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s portálem smspujcka-ihned.cz ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů Účastníka, zejm. jeho adresy nebo elektronické adresy. Účastník také souhlasí s tím, aby portál smspujcka-ihned.cz přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky nebo formou emailu. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat portál smspujcka-ihned.cz o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Odpovědnost

Portál smspujcka-ihned.cz tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.smspujcka-ihned.cz. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od od 7.11.2014 do 7.12.2014.

Ohodnoťte tuto stránku

Další informace
Přihlásit se k odběru novinek:

Provozovatel webu není poskytovatelem kontaktních formulářů umístěných na stránce, jedná se o prostor vyčleněný pro reklamní účely inzerenta. Provozovatel webu se nepodílí na jakémkoliv zpracování vyplněných informací.